Blogs: Decorate your home
 Chatgpt - Magazineshop  thumbnail

Chatgpt - Magazineshop

Published Jan 06, 24
4 min read

Table of Contents
Op verschillende plaatsen in de wereld schiet de onderwijssector in een kramp door Chat, GPT te verbannen of het gebruik onmogelijk te maken (chatgpt premium phone number). Ons voorstel: Als er toch hervormd moet worden, doe het dan future proof mét deze nieuwe technologie. chatgpt premium phone number. Dit stuk schetst hoe onderwijzers ofwel hervormingen voorstellen omdat ze studenten en Chat, GPT wantrouwen ofwel zoeken naar manieren om de technologie te integreren in de huidige manier van werkenNieuwe ontwikkelingen stellen lerarenteams altijd voor nieuwe vragen. Chat, GPT doet dat ook: verzwijgen, verbieden of kritisch omarmen? Voor informatica- en AI-leraar Robbe Wulgaert (Sint‑Lievenscollege Gent) werkt alleen de laatste optie. 4 inzichten uit zijn klas en de lerarenkamer. chatgpt premium phone number.© Eva Vlonk “Teruggrijpen naar pen en papier of verbieden die Chat, GPT? Dat gevecht kan je niet winnen (chatgpt premium phone number).” Robbe Wulgaert: “‘Wie deed al iets met Chat, GPT’, vroeg ik mijn leerlingen uit het derde secundair

Ik testte ook detectiesystemen maar kwam van een kale reis terug. Amerikaans onderzoek stelt: ze werken niet. In de les deelde ik mee wat was. Non-argumenten en inhoudelijke fouten, zinsbouw, woordkeuze en anglicismen hielpen me. ‘Een bubbel is een manifeste bedreiging voor onze sociale cohesie’. chatgpt premium phone number. Serieus? Welke derdejaar schudt dat plots uit zijn pen?”“36 inschattingen zaten goed, maar 1 meisje sloop door al mijn controlepoortjesDe leerling genereerde een eerste versie via Chat, GPT. Ze schreef vervolgens goedgekozen info uit recente lessen in de tekst en zette die stilistisch naar haar hand - chatgpt premium phone number. Een prima eindresultaat dat me op het verkeerde been zette. Onze conclusie: de machine levert, maar neemt je schrijftaak nooit helemaal over - chatgpt premium phone number. Maar ook deze vraag: levert de combinatie half mens, half robot de interessantste resultaten?” Robbe Wulgaert: “Leerlingen sluizen hun opdrachten door naar de pc en leren zelf niets, de angst voor dat doemscenario leeft op veel scholen

Chatgpt - Magazineshop

‘Terug naar ’ of ‘verbieden die handel’, hoor je soms. Maar wat doe je met Google Translate en Grammarly? Dat gevecht kan je niet winnen (chatgpt premium phone number). Vraag maar aan de Amerikaanse leraren die in de jaren 60 op straat kwamen tegen de rekenmachines. Of aan de mensen die ooit dachten dat rollende tv’s de leraren zouden vervangen.”“Chat, GPT vraagt ons om schrijfonderwijs te herdenken, maar gooit het niet totaal op zijn kopEn eerlijk: hoe zuiver waren die vóór de komst van Chat, GPT? Leerlingen surfen naar databanken vol boekbesprekingen, kopiëren Wikipedia-alinea’s en taalvaardige ouders grijpen de pen waardoor je onbedoeld de gezinscontext laat meewegen - chatgpt premium phone number.”Goed leren schrijven blijft belangrijk, dat verandert niet, ICT- en AI-leraar“Er liggen kansen om het anders aan te pakken: stel samen met je leerlingen een matrix op waarmee ze een eerste versie van een Chat, GPT-tekst kritisch evalueren en bijspijkeren: hoe sterk is de inleiding, zitten de verwijswoorden goed, wat met de beeldspraak? En misschien geven we vanaf nu geen cijfer op de huistaak zelf maar op de verwerking in de klas: presenteer de hoofdlijnen, vergelijk de of werk er 2 extra uit met duidelijke bronvermelding - chatgpt premium phone number.”“Goed leren schrijven blijft belangrijk, dat verandert niet

Dat vraagt sterk en klassiek taalonderwijs met veel - chatgpt premium phone number. En ze ontdekken snel dat hoe meer tekstkennis en schrijfvaardigheid je bezit, hoe beter je de voorzet van Chat, GPT verwerkt - chatgpt premium phone number. Bovendien: teksten zijn als keukens. Er zal altijd vraag zijn naar vakmanschap dat het computermodel overstijgt.” Robbe Wulgaert: “Rond Chat, GPT is niet alle mist al opgetrokken

Actualiteit is dus een zwakte, al beent hij die soms bij (chatgpt premium phone number). Dacht hij oorspronkelijk dat het met The Queen stilletjes gaat, dan beseft hij nu misschien dat dat een understatement van jewelste was. chatgpt premium phone number.”“De chatbot hallucineert zich een weg met informatie die het zelf ‘verzint’ nadat het patronen opsloeg uit online teksten

Latest Posts

Chatgpt - Magazineshop

Published Jan 06, 24
4 min read